• دسته بندی
  • مقالات مجتمع ترکيب گاز پارس
مرتب سازی براساس:
اندازه صفحه:
دريافت خروجی:

Gases are everywhere
Filling the void نیترژن در نقاط مختلف تولید PET کاربرد دارد . بيشتر بخوانيد...
What is ppb and ppm
ppm یعنی میلی گرم جسم حل شده در یک لیتر محلول . بيشتر بخوانيد...
بازديد از خاموش كننده هاي دستي
کلیه خاموش کننده‌ها می بایست به وسیله مصرف کننده یا کارخانه سازنده مورد آزمایش قرار گیرند . بيشتر بخوانيد...
كروماتوگرافي گازي
یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار به کار می‌رود بيشتر بخوانيد...
لوزي خطر
اين لوزي به چهار قسمت تقسيم وهر كدام با رنگ خاصي كه مشخص كننده نوع خطر است مشخص مي شود . بيشتر بخوانيد...

صفحه قبل 1 صفحه بعد