وارد كننده گاز هاي كاليبراسيون CALGAZ

در سيلندر هاي پرتابل و Disposable

We’re Calibrated for Safety

بيشتر بدانيد...

وارد كننده گاز هاي كاليبراسيون

برند معتبر SCG انگلستان

در سيلندر هاي پرتابل و Disposable

بيشتر بدانيد...

تولید و تامین کننده انواع گازهای صنعتی

آرگون مایع ، نیتروژن مایع ، اکسیژن مایع ، دی اکسید کربن و ....

بيشتر بدانيد...

مجتمع تركيب گاز پارس

تولید و تامین کننده انواع گازهای آزمایشگاهی و خالص

بيشتر بدانيد...

تولید کننده انواع گازهای کالیبراسیون

گازهای کالیبراسیون دو مولفه و چند جزئی به صورت درصدی و PPM

بيشتر بدانيد...

  • برندها

  • محصولات
هيدروژن سولفيد (H2S_Hydrogen sulfide)
H2S گازي بيرنگ با بوي بسيار بد شبيه تخم مرغ گنديده كه مخلوط آن در هوا با شعله متمايل به آبي مي سوزد.
جزئيات
كربن دي اكسيد(CO2_ Carbon Dioxide)
گاز دی اکسید کربن گازی بیرنگ و بی بو است و دارای طعمی مایل به اسید می باشد
جزئيات
Calibration GasCH4 in Nitrogen/AIRbalance
گاز کالیبراسیون متان در بالانس هوا/نیتروژن
جزئيات
Calibration Gas H2S in nitrogen balance
گاز کالیبراسیون هیدروژن سولفید در بالانس نیتروژن
جزئيات
Calibration Gas NH3 in nitrogen balance
گاز کالیبراسیون آمونياك در بالانس نیتروژن
جزئيات
Calibration gas four combinations
گاز کالیبراسیون PPM 50 H2S ,100PPM CO , 50% CH4 ,18% O2 در بالانس نیتروژن
جزئيات
نیتریک اکساید( Nitric Oxide- NO )
NO گازی بسیار خورنده و سمی و غیر آتشزا و بی رنگ می باشد
جزئيات
Calibration Gas NO in nitrogen balance
گاز کالیبراسیون نيتروژن منواكسايد در بالانس نیتروژن
جزئيات
هواي خشك(ZiroAir)
گازهوای خشک گازی بدون بو بدون رنگ و مزه است .
جزئيات
كلر( Chlorine_cl2)
گاز کلر زرد مایل به سبز استاز هوا سنگین تر، دارای بوی بسیار بد و خفه کننده و بسیار سمی است
جزئيات
گاز تركيبي (p10_Argomethane)
گاز p10 بی رنگ و بی بو است و بسیار خفه کننده است.
جزئيات
Calibration Gas LEL H2 in AIR balance
گاز كاليبراسيون LEL هيدروژن در بالانس هوا
جزئيات
Calibration Gas C6H6 in nitrogen/Air balance
گاز کالیبراسیون بنزن در بالانس هوا/ نیتروزن
جزئيات
گاز تركيبي سري (G Series Combined Gas)
گازهای سری G در دستگاه های تست سیستم گرمایشی کاربرد دارند.
جزئيات
Calibration Gas C2H2 in air balance
گاز كاليبراسيون استيلن در بالانس هوا
جزئيات
Calibration Gas C4H10 in Nitrogen/AIR balance
گازی بی رنگ ، بی بو ، غیر سمی و بسیار قابل اشتعال است
جزئيات
Calibration Gas SO2 in air/ Nitrogen balance
یک گاز سمی با بوی تند، تحریک کننده، و فاسد است
جزئيات
Calibration Gas O2 in air/ Nitrogen balance
جزئيات
كپسول هاي آتش نشاني دي اكسيد كربن co2
كپسول هاي آتش نشاني دي اكسيد كربن co2 از جمله خاموش کننده های پر کاربرد در ایمنی منازل و محیط کار هستند .
جزئيات


  • تازه ترين مقالات
بازديد از خاموش كننده هاي دستي
کلیه خاموش کننده‌ها می بایست به وسیله مصرف کننده یا کارخانه سازنده مورد آزمایش قرار گیرند .
تاريخ: 1397/08/21
جزئيات...
MSDS چيست ؟؟
اطلاعات ايمني
تاريخ: 1397/08/15
جزئيات...
تست هيدرواستاتيك
هیدروتست فرآیندی است که تجهیزاتی از قبیل سیستم های لوله کشی، سیلندر گاز، بویلر ها ، و لوله های تحت فشار جهت دوام و نشتی مورد آزمایش قرار می گیرند.
تاريخ: 1397/08/10
جزئيات...
رنگ سیلندر
تاريخ: 1397/07/25
جزئيات...
گازهای گلخانه ای تصادفی برای فرایند سوخت کشف شدند
تاريخ: 1397/07/19
جزئيات...
کالیبراسیون و اصول آن در دستگاه های اندازه گیری
تاريخ: 1397/07/09
جزئيات...
كروماتوگرافي گازي
یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار به کار می‌رود
تاريخ: 1397/06/03
جزئيات...